VERSURI...

Persoane interesate

joi, 8 martie 2012

Într-un cătunOrkut Scraps - Religious
  
N-ar fi loc în lumea-ntreagă, cum apostolul a spus, 
ca să scriu cu de-amăruntul, tot ce-a făptuit Iisus. 
Şi de-atunci de-am scrie vrafuri şi volum după volum, 
Iată numai o lucrare: 
Undeva într-un cătun, 
într-o iarnă mai geroasă, către vremea de Crăciun, 
cu o Biblie în mână, în locaşul sfânt din sat, 
predica zelos păstorul, cu duh blând şi devotat, 
despre văduva sărmană, care printre cei avuţi, 
a adus şi ea la Templu cei din urmă doi bănuţi. 
"Fraţii mei, spunea păstorul, mulţi au dat arginţi şi zloţi. 
Văduva, ne spune Domnul, ea a dat mai mult ca toţi! 
Dacă dai, şi dai cu milă, unui om flămând, stingher, 
un bănuţ din sărăcie e cât o comoară-n Cer. 
Şi când rupi în două pâinea pentr-un frate credincios, 
tu să ştii că cel ce-ţi spune mulţumesc — e chiar Hristos." 
Astfel le-a vorbit păstorul şi-au răspuns cu toţi: Amin! 
Dar mai din adânc răspunse un biet suflet de creştin. 
Şi pornind el către casă, se gândea bătând paşi iuţi, 
doar la văduva sărmană, care-a dat cei doi bănuţi... 
"Doamne, îşi zicea, strângându-şi vechitura de cojoc, 
ea a dat ce-avea în pungă, eu nici pungă n-am deloc... 
Dar, ce-i drept, am sănătate, am picioare, grai... Ia staţi! 
Am să merg din casă-n casă şi-am să cer de la bogaţi. 
Ei au bani, eu am credinţă. Şi-astfel Domnul care-l bun, 
va-ngriji ca şi săracii să se-mbrace de Crăciun!" 
* 
Şi a doua zi se duse la băcanul cel fălos, 
ce-n biserică adesea se-nchina către Hristos. 
Cum către Crăciun se-ntâmplă, prăvălia era plină, 
între doi clienţi creştinul către negustor se-nclină. 
— Domnul să vă aibă-n pază! Uite ce voiam să spun: 
Daţi şi pentru cei în lipsă o hăinuţă de Crăciun! 
— Altă treabă n-ai fârtate? Am eu timp de dăruit? 
— Da! Iertaţi-mi îndrăzneala! zise omul umilit. 
Şi ieşind îşi spuse-n sine: "Timpu-i scump la negustori. 
Ia să-ncerc eu încă-o dată mâine-n revărsat de zori." 
Şi, din zori, când prăvălia se vedea aproape goală, 
el intră, dădu bineţe şi cu vorba lui domoală, 
începu: 
— Acum desigur nu sunteţi grăbit ca ieri. 
Pentru cei sărmani vin iarăşi, ca să daţi... după puteri. 
— Ce sărmani? strigă băcanul. Ia te rog să ieşi afară! 
Cine n-are să se-mbrace să muncească, nu să ceară! 
* 
Omul iar s-a-ntors spre casă plin de gânduri: "Nu se poate 
să nu aibă el un mugur cât de mic de bunătate! 
N-am văzut eu cum se roagă?" îşi zicea zorind prin frig, 
"Dar aici, în prăvălie, gândul lui e la câştig. 
A!.. Ia stai! Să-ncerc mai bine să mă duc când stă la masă, 
între-ai săi, acel mic mugur e o floare luminoasă... 
Mă voi duce prin credinţă. Şi-astfel Domnul care-I bun 
va-ngriji ca şi săracii să se-mbrace de Crăciun!" 
* 
Iar a doua zi când, veseli, toţi ai casei, la băcan, 
luau masa împreună, în belşug de bogătan, 
lăudând cotletul straşnic şi al vinului miros, 
cine le răsare-n uşă cu cojocul zdrenţăros? 
Biet creştinul plin de râvnă. Negustorul, ca trăznit, 
se făcut la faţă negru. Dintr-odată a sărit 
şi-mbrâncindu-l jos pe scară, repede, cu-n vreasc de foc 
— Na pomană! Na pomană! îl croi peste cojoc. 
Pe când omul, din zăpadă, îşi zicea, strângând din coate: 
"Doi bănuţi... eu cred c-ar face vânătăiele din spate..." 
Iar când obosi băcanul, omul se sculă de jos, 
şi frecându-se pe şale, zise: — Mulţumesc frumos... 
Pentru mine-atât ajunge... Dar... să nu vă supăraţi, 
spuneţi-mi acuma, totuşi... pentru cei sărmani ce daţi? 
Când îl auzi, băcanul, a încremenit în ger. 
Parcă l-a străpuns deodată însuşi Dumnezeu din Cer. 
Prăbuşindu-se pe scară, zise: — Vai, sunt un smintit. 
Am lovit un sfânt, un înger, chiar pe Domnul L-am lovit 
Frate, iartă-mi nebunia! Vino-n casa mea acum, 
să-mi îndrepţi de azi-nainte paşii pe-al credinţei drum! 
Şi de nu a dat atâta cât a dăruit Zacheu, 
dar a dat cu voie bună cum I-e drag lui Dumnezeu. 
* 
Iar a doua zi creştinul, ca un bun misionar, 
după alţi Zachei, prin viscol, alerga, zicându-şi iar: 
"Ei au bani, eu am credinţă, şi-astfel Domnul, care-i bun 
va-ngriji ca şi săracii să se-mbrace de Crăciun". 
  
Costache IoanidNiciun comentariu:

Trimiteți un comentariu