VERSURI...

Persoane interesate

joi, 1 decembrie 2011

Cel mai mare bun din lumeCel mai mare bun din lume, este Iubirea!
Este drumul înţelept şi unic al existenţei.
Numai ea, îţi dă puteri să ieşi
cu inimă curată din toate necazurile vieţii,
îndulcindu-ţi  amărăciunea.

Ea te îmbrăţişează,
te  îndeamnă să te desăvârşeşti
urcând mereu spre înalt,
plin de “virtuţi duhovniceşti!”
Iubirea e născută din Dumnezeu,
şi în Dumnezeu se sălăşluieşte,
este slobodă, şi  ea voieşte,
în numele lui Iisus Hristos,
ca ochii ei să pătrundă spre cele de sus
şi nu se lasă robită de cele de jos.

Totdeauna iubirea :
e fierbinte, evlavioasă
înţeleaptă, credincioasă,
curată, îndelung-răbdătoare, curajoasă,
hotărâtă, paşnică, smerită,
dreaptă, supusă, neclintită,
ascultătoare, plină de bucurie
şi recunoscătoare.

 Iubirea are grijă totdeauna,
 să se supună celor mai mari,
 iar pe sine se înjoseşte
 şi niciodată nu deznădăjduieşte.
Ea ştie că e clădită
numai din Daruri Divine
şi nu suferă nici chiar când,
se pare lăsată în părăsire;

O Dumnezeule...Soarele Vieţii,
Nnumai Tu singur ştii
o astfel de IUBIRE...
Tu, Izvor de Lumină Necreată !
ne-ai zidit a noastră FIRE...
Străbătând zenitul,
să nu rămânem goi, zdrobiţi de ea.
Să ne cunoaştem rostul prin iubire
şi cu această strălucitoare hlamidă
îmbrăcaţi ca MIRII
pregătiţi, din fermentul Nemuririi,
sa mergem spre Nesfârşitele Întinderi...
cu mare îndrăznire !


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu